امکان سفارشی سازی محتوایی

برخی از سازمان ها یا ادارات نیاز به آن دارند تا سامانه نویسه خوان نوری بتواند فونت ها و یا اسنادی با ساختار خاص را بازشناسی نمایند. در این صورت می توان به سامانه نویسه خوان نوری بینا این امکانات را بصورت سفارشی افزود و خاص هر سازمان و شرکتی آن را آموزش داد. در صورتی که در نسخه های خارجی امکان سفارش سازی وجود ندارد.

ما خدمات خود را به بهترین نحو ممکن و با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه خواهیم کرد.

امکان سفارشی سازی پیاده سازی

با پیاده سازی نویسه خوان نوری بومی، می توان انواع درخواست های سفارشی سازی را بر روی آن انجام دارد. به عبارت دیگر می توان به درخواست سازمان ها، این سیستم ها را به صورت وب، نسخه دسکتاپ و یا حتی به صورت سرویس در کنار دیگر سامانه های سازمان ها در اختیار آن ها قرار دارد. در صورتی که در نسخه های خارجی امکان سفارش سازی وجود ندارد.